Informasjon fra Vikingssupport


Innkalling til årsmøte

Til medlemmene i Vikingssupport

Innkalling til årsmøte i Vikingssupport

Årsmøte avholdes den 29.01.15 klokken 19:00 på PlanB

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest den 15.01.2015.

Fullstendig saksliste legges ut på vikingssupport.no og Facebook en uke før årsmøtet

Foreløpig agenda er som følger:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle årsmelding

5. Behandle regnskap

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta budsjett

9. Foreta valg på følgende: Leder, kasserer og 3 styremedlemmer (2 år). Nestleder, sekretær, presseansvarlig og inntil 2 styremedlemmer (1 år).

 

Vi som har jobbet med prosjektet byens spiller må informere om følgende:

Responsen har vært ganske bra fra det lokale næringslivet i distriktet og det er vi helt avhengig av for å kunne gjennomføre prosjektet.

De hang seg på tidlig og syntes dette var ett glimrende initiativ for og bedre både økonomi og prestasjoner i Vikings.

Det som er mindre bra er att fra supportere og samarbeids-partnerne til Vikings virker det som veldig få vil være med.

Responsen vi hadde håpet på derfra er mye mindre enn først antatt, og interessen rundt ett spleiselag på en kjempesignering som kan utgjøre en stor forskjell er nesten ikke tilstede.

Vi er nødt til og ha inn betraktelig mer avtaler og midler for å kunne gjennomføre ett slikt prosjekt. Vi har en 2.mnd oppsigelse-kontrakt når det gjelder byens spiller og det ville vært trist og måtte si opp denne før sesongen er i gang.

Vi har i dag satt oss en frist til 1.Juli på og skaffe minst 2/3 av månedlig beløp for og gjennomføre.

Husk,alle som er med og bidrar utgjør en stor forskjell både for Vikings og fans.

Skulle prosjektet bli sagt opp vil alle innbetalinger bli refundert umiddelbart.

Mvh:

Styret i Vikings support.

 

Tilbud til alle medlemmer av Vikingssupport: Sesongkort for kommende sesong kun kr. 990! De som ønsker å benytte seg av dette tilbudet melder sin interesse som kommentar under og vil bli deretter kontaktet med mer informasjon om hvordan man fullfører bestillingen.

Have any Question or Comment?

Legg igjen en kommentar

Facebook Likes